Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.22 €
Laboratórny rozbor vzorky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ Poprad
82.81 €
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Vývoz KO 8/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
197.89 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o.
184.19 €
Betón C16/20-XO Dmax 4 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Olejník
638.28 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
384.90 €
Výkon prac.zdrav. služby a dohľad Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Mgr. Helena Belányiová - Belmer
230.00 €
Paleta Premac Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
-468.00 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
21.06 €
Výkopové a zemné práce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ST Vývoz odpadu s.r.o.
498.00 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Vybavenie DHZ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DH fire safety s.r.o.
1321.80 €
Vývoz VoK Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
364.50 €
Vývoz KO 7/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
385.23 €
Betón C16/20-XO Dmax 4 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Olejník
1070.28 €
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
384.90 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 4b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
22.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
710.00 €
Betonové žlaby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
1872.00 €
Tonery do tlačiarní Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DAMEDIS, s.r.o.
57.60 €
Tabeltová soľ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOBWATER, s.r.o.
42.00 €
príprava členov DHZo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
50.00 €
Drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
84.50 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
22.13 €
Výkopové práce- rigol Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: eMRu, s.r.o.
1440.00 €
Drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
85.67 €
Tlačoviny Mš Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ŠEVT a.s.
18.61 €
Práce na VO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Elektroinštalačné práce František Chovanec
195.24 €
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Drevené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
108.36 €
Čistenie kanalizácie v bytovom dome č.34 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Marek WEYERS
240.00 €
Vývoz BRKO ŠjMš 6/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
25.70 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Vývoz KO 6/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
225.66 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
384.90 €
Vložky do košov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MERKATOR-KOVO, s.r.o.
47.81 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Karta na mandátny certifikát Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Disig, a.s.
35.00 €
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 4b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
25.00 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Vývoz KO 5/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
190.31 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
384.90 €
Školenie k informačnému systému URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
45.00 €
Preliezka do ihriska Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ENERCOM s.r.o.
1239.98 €
Geodetické práce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Marián Mackovjak
300.00 €
Oprava kopírovacieho stroja Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Lučivjanský Rudolf
103.90 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Dezinfekčný prostriedok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Josef Chmelař
57.90 €
Tonery Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Office-gastro s.r.o.
58.72 €
Vývoz KO 4/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
201.37 €
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Stojan na DEZINFEKCIU Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MERKATOR-KOVO, s.r.o.
49.80 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
710.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
384.90 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
21.14 €
Archivačná sponka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SPONKA SK, s.r.o.
30.00 €
Vývoz BRKO ŠjMš 3/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
6.43 €
Dezinfekcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: TRIGONA,s.r.o.
179.00 €
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Vývoz KO 3/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
164.33 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Právne služby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD.Associates, s.r.o.
502.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
384.90 €
Odmeny umelcom za prenos hudby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovgram
38.40 €
Laboratórny rozbor pitnej vody ŠJ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ SNV
17.75 €
športové náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: JET SPORT CHAIRMAN
373.38 €
IKELP jedáleň - úč. program šj Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Abiset s.r.o.
79.00 €
športové náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SPORT INDUSTRY s.r.o.
219.60 €
Tlačoviny - osvedčenie do MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ŠEVT a.s.
6.10 €
športové náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RMB - group s.r.o.
38.80 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
športové náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Sagansport s.r.o.
2475.02 €
športové náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SportObchod.cz s.r.o.
399.98 €
športové náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SportObchod.cz s.r.o.
333.72 €
tlačivá potvrdenie o pobyte Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Centrum polygrafických služieb
22.22 €
Vývoz BRKO ŠjMš 2/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
25.70 €
Vývoz KO 2/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
183.61 €
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Laboratórny rozbor pitnej vody ŠJ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ
82.81 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Právne služby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD.Associates, s.r.o.
111.00 €
Publikácia - účtovné súvzťažnosti Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RVC Košice
36.90 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
384.90 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
21.06 €
Služby verejnosti poskytované rozhlasom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RTVS, s.r.o.
224.46 €
Vývoz BRKO ŠjMš 1/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
25.70 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING EDU s.r.o.
34.80 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.33 €
Vývoz KO 1/2020 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover,s.r.o.
171.82 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
384.90 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 4b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
22.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
710.00 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Demontáž vianočných ozdôb Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Bohuš Bednár
121.20 €
Autorská pdmena na verejné používanie hud. diel Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOZA Bratislava
14.28 €
Reinštalácia PC, kabeláž, servisné práce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Key IT Solutions, s.r.o.
224.86 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
21.06 €
Žiarivka do ÚV lampy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOBWATER, s.r.o.
150.00 €
Tabletová soľ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOBWATER, s.r.o.
42.00 €
Finančné vysporiadanie za rok 2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
3.49 €
Finančné vysporiadanie za rok 2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.56 €
Finančné vysporiadanie za rok 2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
14.34 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Vývoz BRKO ŠjMš 12/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Kompostéry Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
96.66 €
Poplatok za vedenie účtu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
41.69 €
Dobropis kompostéry Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
-402.74 €
Vývoz KO 12/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
182.04 €
Domená a webhosting Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Webex.digital s.r.o.
144.00 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
revízie v 4 b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Rastislav Bujnovský Plynoservis
678.00 €
spoluúčasť - kompostéry Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
402.74 €
2ks dekór a montáž vianočných ozdôb Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Bohuš Bednár
457.80 €
Údržba VO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Elektroinštalačné práce František Chovanec
250.00 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
25.12 €
Práce pre obec - úprava VP Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: František FILIP SHR
354.00 €
Prvok do detského ihriska Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ENERCOM s.r.o.
1000.00 €
Montáž vianočných ozdôb Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Bohuš Bednár
103.20 €
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Vývoz BRKO ŠjMš 11/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Ročný prístup VSSR Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o
165.00 €
Vypracovanie komunitného plánu na rok 2019-2024 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RNDr. Radomír Babiak, PhD.
120.00 €
priekopové tvárnice Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
2970.05 €
Vývoz KO 11/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
164.14 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Obecný mobiliár Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: B2Bpartner s.r.o.
269.28 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
352.90 €
Preprava autobusom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tomáš Dolný - tombus
60.00 €
Oprava a kontrola hasiacich prístrojov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Bonk
86.10 €
Tonery pre Mš Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ToneryNaplne.cz
48.06 €
predplatné časopisu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
89.00 €
Tonery Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DAMEDIS, s.r.o.
36.12 €
Kalendáre Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: National Pen
79.89 €
Výkopové práce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: eMRu, s.r.o.
1044.00 €
drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Kameňolomy KSR , s.r.o.
442.66 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
22.96 €
drvené kamenivo32-63 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Kameňolomy KSR , s.r.o.
206.57 €
Vyhodnotenie vzoriek vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ SNV
17.75 €
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.33 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
652.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
352.90 €
Vývoz BRKO ŠjMš 10/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
19.78 €
Vývoz KO 10/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
179.78 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Reklamné predmety Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ján Grajzeľ
97.60 €
Doprava X/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Školné príprava členov DHZ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
100.00 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
23.40 €
Školné príprava členov DHZ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
20.00 €
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Vývoz BRKO ŠjMš 9/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
19.78 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING EDU s.r.o.
34.80 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
352.90 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Vývoz VOK 9/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
374.61 €
Laboratórny rozbor pitnej vody MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ Poprad
82.81 €
Vývoz KO 9/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
206.80 €
Dovoz kameniva a dovoz zeminy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: FO - FREE s. r. o.
933.48 €
príspevok na realizáciu triedeného zberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
139.80 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Výkopové práce na realizácii cesty Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: eMRu, s.r.o.
900.00 €
Plastová nádrž na vodu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Marian Baluch
1014.00 €
výmena strešných okien Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Miroslav Plačko
1269.56 €
drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
912.05 €
preplatok plyn 4b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-30.00 €
Finančné vysporiadanie - plyn 4 b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
17.74 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
23.20 €
Montáž sadrokartónu mš Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ľubomír Slavkovský
941.06 €
Knihy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Daniel Fischer
42.50 €
drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
420.66 €
stojan na vrecia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: B2Bpartner s.r.o.
44.40 €
vytýčenie hraníc pozemkov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Štefan Gonda - Kubeš
350.00 €
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-60.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-30.00 €
Zemný plyn nedoplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
12.92 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
30.00 €
Zemný plyn 4 b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
60.00 €
Zemný plyn- mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
352.90 €
Vývoz KO 8/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
362.15 €
Výkon zodpovednej osoby 9/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Meradlá teploty podľa rozpisu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
145.20 €
Kvalifikovaný certifikát pre pečať Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Disig, a.s.
100.80 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
22.13 €
Materiál na prerábku Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
266.80 €
Výkon zodpovednej osoby 8/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.09 €
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
652.00 €
Zemný plyn 4 b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
30.00 €
Zemný plyn- mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
352.90 €
Dotácia na montáž okien Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Olejník
600.00 €
Vývoz KO 7/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
204.69 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Oprava ventilátorov - 4b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Elektroinštalačné práce František Chovanec
120.40 €
Tonery Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DAMEDIS, s.r.o.
57.12 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
21.06 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Vstupová a výstupová tabuľa Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: OLYMP ERBY s.r.o.
800.00 €
Zemný plyn- mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
352.90 €
Vývoz BRKO ŠjMš 6/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Vývoz KO 6/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
333.60 €
Vývoz KO 6/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
175.54 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Zameranie cesty Hincovce Trsťany Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Štefan Gonda - Kubeš
550.00 €
Tonery Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ToneryNaplne.cz
48.06 €
dokumenty do mš Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ŠEVT a.s.
19.12 €
predplatné Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Periskop s.r.o.
6.00 €
preprava žiakov mš Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tomáš Dolný - tombus
275.00 €
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
21.06 €
Zameranie cesty Hincovce Trsťany Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Štefan Gonda - Kubeš
350.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Vývoz BRKO ŠjMš 5/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Stôl na stolný tenis Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MASTER SPORT s. r. o.
210.00 €
Zemný plyn- mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
352.90 €
Vývoz KO 5/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
172.89 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
61.89 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
23.81 €
Kontrola detského ihriska Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EKOTEC, spol. s r.o.
193.20 €
Oprava krovinorezov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
174.97 €
Vývoz BRKO ŠjMš 4/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
OBEC Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
652.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Vývoz KO 4/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
171.49 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Zemný plyn- mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
352.90 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
21.76 €
Oprava čerpadla na pitnú vodu- bytový dom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Štefan Jánoš
50.00 €
školné za prípravu členov HJ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
250.00 €
ESET Antivirus na 2PC na 2 roky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: INIT združenie
55.37 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
352.90 €
Mesačný poplatok - pevná linka 3/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.48 €
Výkon zodpovednej osoby 4/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Vývoz BRKO 3/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Príspevok na realizáciu triedeného zberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
139.80 €
Členské za rok 2019 SEZO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
33.00 €
Vývoz KO 3/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
176.66 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Rozbor pitnej vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ SNV
17.60 €
iKelp jedáleň systémová podpora Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Abiset s.r.o.
79.00 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Pracovné náradie a materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
76.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Nákup vlajky SR Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Signo, s. r. o.
18.60 €
Vývoz BRKO 2/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Vývoz KO 2/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
166.37 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
352.90 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Oprava kopírovacieho stroja Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DATAS-Lučivjanský Rudolf
117.50 €
Vývoz BRKO 1/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
352.90 €
Demontáž vianočného osvetlenia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Bohuš Bednár
68.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
652.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Vývoz KO 1/2019 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
159.79 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOZA
14.28 €
Prevádzkové náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
54.60 €
Doplnkové služby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Webex.digital s.r.o.
18.00 €
Odmeny umelcom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovgram
38.40 €
Výmena žiarivky do ÚV lampy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOBWATER, s.r.o.
150.00 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Zemný plyn - fin. vysporiadanie rok 2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-242.23 €
Tonery do tlačiarní Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ZVES s.r.o.
61.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Elektrina- fin. vysporiadanie rok 2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
21.01 €
Elektrina - fin. vysporiadanie rok 2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-3.24 €
Vývo BRKO 12/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Doména, webstránka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wbx, s.r.o.
144.00 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Vývoz KO 12/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
174.78 €
Ročný prístup verejná správa SR Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o
117.00 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Poplatok za ročné vedenie účtu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
41.69 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Rozbor pitnej vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ Poprad
82.31 €
Pracovné náradie a materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
63.60 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Modernizácia osvetlenia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Bohuš Bednár
907.30 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
354.30 €
Vývoz BRKO 11/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Konfigurácia PC Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ján Poremba - JP SUPPORT
70.00 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Elektroinštalačné práce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Elektroinštalačné práce František Chovanec
584.52 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Vývoz KO 11/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
145.20 €
Vývoz VOK 11/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
293.57 €
Tabletovaná soľ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOBWATER, s.r.o.
40.80 €
Kontajner na KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ
280.80 €
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Bonk
170.10 €
Úprava verejných priestranstiev Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: František FILIP SHR
357.60 €
Pracovné náradie a materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
16.00 €
Nákup kníh Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RVC Košice
13.20 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Dovoz drveného kameniva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
35.88 €
Vývoz BRKO 102018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Vývoz KO 10/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
168.39 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
622.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
354.30 €
Drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
41.78 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Materiálno spotrebné normy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ballux, spol. s r.o.
51.80 €
Predplatné časopisu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
87.00 €
Odber a vyhodnotenie vzoriek vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ SNV
17.55 €
Palety obyčajné Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Prefa Orlov, s.r.o.
-172.80 €
Pracovná zošity MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Maquita s.r.o.
24.90 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Zemný plyn 4b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-55.64 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.36 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
354.30 €
Príspevok na realizáciu triedeného zberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
135.60 €
Vývoz BRKO 9/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Vývoz VOK 9/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
147.57 €
Vývoz KO 9/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
149.47 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Pracovné náradie a materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
89.00 €
Overenie váh Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
27.00 €
Tonery Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jiří Štefan
37.12 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Rozbor pitnej vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ
82.81 €
Obnova zo zálohy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wbx, s.r.o.
36.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Vývoz KO 8/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
334.64 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.12 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
354.30 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
30.00 €
Podlahárske práce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Klement Sabol
264.00 €
Príprava váhy na overenie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. František Mlynarčík
33.00 €
Znalecký posudok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Stanislav Čurilla
161.00 €
Finančné vysporiadanie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-23.33 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
54.74 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.80 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
354.30 €
Zemný plyn 4b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
30.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
622.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Vývoz KO 7/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
162.84 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Melioračné dosky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Prefa Orlov, s.r.o.
1584.72 €
Poukážky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
376.80 €
Dovoz drveného kameniva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
71.76 €
Knižná publikácia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí
26.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
166.20 €
Vývoz KO6/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
159.84 €
Vývoz BRKO 6/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
354.30 €
Zemný plyn 4b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
30.00 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.28 €
Vykonané stavebné práce - asfaltovanie AZ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: STRABAG s.r.o.
1355.10 €
Vykonané stavebné práce - asfaltovanie MK Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: STRABAG s.r.o.
14525.92 €
Vývoz VOK 6/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
288.26 €
Drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
176.50 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Poukážky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
376.80 €
Vypracovanie geometrického plánu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Štefan Gonda - Kubeš
350.00 €
Pracovné náradie a materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
28.00 €
Príprava terénu na asfaltovanie AS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
320.64 €
Príprava miestnej komunikácie na asfaltovanie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
396.48 €
Dovoz drveného kameniva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
98.88 €
Preprava detí MŠ na trase Hincovce - Iliašovce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tomáš Dolný - tombus
36.00 €
Vodoinštalatérske práce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Peter Kotrady
441.28 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Preprava detí MŠ na trase Hincovce - SNV a späť Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tomáš Dolný - tombus
220.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
354.30 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Vývoz BRKO 5/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Vývoz KO 5/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
161.98 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Dodanie a montáž diela Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EMPEMONTSlovakia s.r.o.
5504.00 €
Drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
216.63 €
Údržba ciest a preprava VOK Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: František FILIP SHR
420.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Časopisy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ARES spol. s r.o.
21.00 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Tabletovaná soľ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOBWATER, s.r.o.
40.80 €
Odber a vyhodnotenie vzoriek vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ SNV
17.55 €
Vývoz BRKO 4/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.34 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
622.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
354.30 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Vývoz KO 4/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
166.25 €
Pracovné náradie a materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
39.00 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Oprava PK v 4 b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Rastislav Bujnovský Plynoservis
35.00 €
Oprava plynového topidla v MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Rastislav Bujnovský Plynoservis
35.00 €
Inštalácia PC siete Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MAJO.OK, s.r.o.
90.02 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
354.30 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.60 €
Vývo KO 3/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
147.38 €
Vývoz BRKO 3/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.78 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Rozbor pitnej vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ Poprad
82.32 €
Členské za rok 2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
33.00 €
Príspevok na realizáciu triedeného zberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
135.60 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Odmeny umelcom za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovgram
38.50 €
Pracovné náradie a materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Aktualizácia programu iKelp Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Abiset s.r.o.
59.00 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Vývoz BRKO 2/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover,s.r.o.
135.65 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
354.30 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Vývoz BRKO 2/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover,s.r.o.
19.78 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Geometrický plán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Štefan Gonda - Kubeš
450.00 €
Vypracovanie dokumentácie GDRP Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING EDU s.r.o.
257.72 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
34.80 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Dopravná značka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DOPRAVNÉ ZNAČENIE POPRAD s.r.o.
35.70 €
Dofakturácia za uloženie odpadu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
0.09 €
Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOZA
14.28 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
622.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Didaktické pomôcky - MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Peter Kotulič
54.01 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
354.30 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Vývoz KO 1/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
170.43 €
Rúra oceľová Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ASKONY export - import, s.r.o.
730.80 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Vývoz BRKO 1/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
19.78 €
Montáž EO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Peter Kotrady
51.87 €
Žiarivka do ÚV lampy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOBWATER, s.r.o.
150.00 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Finančé vysporiadanie za rok 2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-15.08 €
Finančé vysporiadanie za rok 2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
169.27 €
LED batéria Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: National Pen
99.49 €
Finančné vysporiadanie za rok 2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-89.96 €
Vývoz KO 12/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
170.41 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Poplatok za vedenie účtu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
41.69 €
výVOZ brko 12/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
19.20 €
Montáž osvetlenia a elektroinštal. materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Elektroinštalačné práce František Chovanec
667.82 €
Čistenie potoka, odvoz nánosu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
450.00 €
Odber a vyhodnotenie vzoriek vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ SNV
17.10 €
Tabletovaná soľ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOBWATER, s.r.o.
64.80 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Zemné práce, čistenie potoka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Mikolaj
810.00 €
Oprava kopírovacieho stroja Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Lučivjanský Rudolf
204.30 €
Vykonané práce pre rozvoj obce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: František FILIP SHR
360.00 €
Vývoz BRKO 11/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
19.20 €
Vývoz KO 11/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
157.79 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
363.00 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Oprava PK v 4 b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Rastislav Bujnovský Plynoservis
98.05 €
Oprava PK v 4 b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Rastislav Bujnovský Plynoservis
134.80 €
Oprava prenostných hasiacich prístrojov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Bonk
100.40 €
Mikulášsky balíček Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Škola hrou s.r.o.
52.80 €
Platba za doménu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wbx, s.r.o.
144.00 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
14.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
549.00 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
363.00 €
Vývoz BRKO 10/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
19.20 €
Vývoz KO 10/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
164.26 €
Vývoz VOK 10/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
306.36 €
Drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
32.34 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
23.95 €
Rozbor pitnej vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ Poprad
76.84 €
Securia PRO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: E-Trade Europe s.r.o.
344.80 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Príspevok na realizáciu triedeného zberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
135.60 €
Nábytok pre MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tempo Kondela, s.r.o.
302.00 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
363.00 €
Vývoz BRKO 9/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
19.20 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Vývoz KO 9/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
319.69 €
Stolový kalendár Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: BRIZ Alexander Lozovský
119.40 €
Platba za doménu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wbx, s.r.o.
144.00 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Predplatné časopisu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
98.00 €
Časopisy na šk. rok 2017/2018 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ARES spol. s r.o.
21.00 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Vývoz KO 8/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
119.66 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
363.00 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.57 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Poplatok za odborný seminár Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ArtEdu spol s r.o.
20.00 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
549.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
14.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
363.00 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Vývoz VOK 7/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
83.52 €
Vývoz KO 7/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
139.59 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Vývoz BRKO 6/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 €
Preprava detí MŠ z Hincoviec do SNV Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tomáš Dolný - tombus
63.30 €
Oprava PK v 4 b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Rastislav Bujnovský Plynoservis
50.00 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
363.00 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.90 €
Vývoz KO 6/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
155.43 €
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Čistenie kanalizácie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jozef Danko ml.
90.00 €
Lekárnička s náplňou Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Homegym s.r.o.
44.25 €
Reťazová dvojhojdačka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ENERCOM s.r.o.
1086.00 €
Predplatné časopisu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
43.40 €
Preprava detí MŠ z Hincoviec do SNV Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tomáš Dolný - tombus
192.00 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.10 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
363.00 €
Vývoz KO 5/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
117.32 €
Ddotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Vývoz BRKO 5/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
19.20 €
Pracovné náradie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
47.90 €
Pracovná obuv a ochr. prac. prostriedky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
43.00 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
104.11 €
Dovoz drveného kameniva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
54.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
10.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
343.00 €
Vypracovanie geometrického plánu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Štefan Gonda - Kubeš
750.00 €
Vývoz BRKO 4/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
19.20 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
363.00 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Vývoz KO 4/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
166.00 €
Drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Kameňolomy KSR , s.r.o.
39.60 €
Ddotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Dovoz drveného kameniva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
54.00 €
Pracovná obuv a ochr. prac. prostriedky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
43.00 €
Import údajov na stránku obce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wbx, s.r.o.
480.00 €
Softwér iKelp Jedáleň Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Abiset s.r.o.
120.01 €
Dovoz drveného kameniva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
52.44 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
105.71 €
Vodoinštalačné práce v 4b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Peter Kotrady
57.74 €
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
363.00 €
Materiál a náradie podľa potreby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
38.15 €
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.19 €
Vývoz BRKO 3/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 €
Vývoz KO 3/2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
168.06 €
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
25.00 €
Členské 2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
33.00 €
Príspevok na realizáciu triedeného zberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
135.60 €
Ddotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
ESET NOD32 Antivirus Dod.: INIT združenie
55.36 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Odmeny umelcom za verejný prenos Dod.: Slovgram
38.50 €
Spracovanie podkladov žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu HZ Dod.: Ing. Ján Rusnačko
50.00 €
Ddotácia na prav. dopravu z OÚ Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Mesačný poplatok - pevná linka Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Zemný plyn Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
363.00 €
Vývoz BRKO 2/2017 Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 €
Vývoz KO 2/2017 Dod.: Ekover, s.r.o.
99.71 €
Odstránenie ŽVP Dod.: Asanácia s.r.o.
50.00 €
Náradie podľa potreby Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
48.30 €
Guľôčkove perá Paragon Dod.: National Pen
54.99 €
Zimná údržba Dod.: František FILIP SHR
240.00 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Vývoz KO za 1/2017 Dod.: Ekover, s.r.o.
141.66 €
Vývoz BRKO za 1/2017 Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 €
Mesačný poplatok - pevná linka Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Zemný plyn Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
363.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
817.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
54.00 €
Ddotácia na prav. dopravu z OÚ Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 €
Export údajov z verejného portálu Dod.: RVC - ZO, Štrba
50.00 €
Odber a vyhodnotenie vzorky vody Dod.: RÚVZ SNV
17.55 €
Výmena žiarivky - ÚV Lampa S8Q Dod.: SOBWATER, s.r.o.
150.00 €
Finančné vysporiadanie rok 2016 Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
200.80 €
Finančné vysporiadanie rok 2016 Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-22.31 €
Kancelárske potreby Dod.: SPONKA SK, s.r.o.
40.08 €
Mesačný poplatok - mobilný telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 €
Finančné vysporiadanie rok 2016 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
427.38 €
Mesačný poplatok - pevná linka Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.84 €
Vývoz KO za 12/2016 Dod.: Ekover, s.r.o.
163.36 €
Vývoz BRKO za 12/2016 Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 €
Systémová podpora URBIS Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 €
Dotácia na prav. dopravu 12/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
41.69 
Publikácie na rok 2017 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Poradca s.r.o.
39.10 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Tabletovaná soľ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOBWATER, s.r.o.
40.80 
Vývoz BRKO 11/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz KO 11/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
143.71 
Mesačný poplatok pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 
Mesačný poplatok - zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Dotácia na prav. dopravu 11/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Drvené kamenivo 16-32 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Kameňolomy KSR , s.r.o.
109.84 
Náradie a materiál podľa potreby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
36.80 
Dovoz drveného kameniva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
47.88 
Vlajka SR, vlajka EÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Alžbeta Straková
50.40 
Tonery do tlačiarne Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jiří Štefan
38.80 
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Vývoz BRKO 10/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz KO 10/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
147.52 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.76 
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
531.00 
Mesačný poplatok - zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Elektrina - dodávka a distribúcia 4b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.00 
Zriadenie webovej aplikácie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wbx, s.r.o.
348.00 
Dotácia na prav. dopravu 10/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wbx, s.r.o.
36.00 
Spracovanie podkladov k Programu obnovy dediny Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Ján Rusnačko
250.00 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Vývoz BRKO 9/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz KO 9/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
260.75 
Vývoz odpadu VOK 9/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
266.30 
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.31 
Zemný plyn - mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Dotácia na prav. dopravu 9/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Všeobecný materiál a náradie podľa výberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
38.30 
Príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
118.80 
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Overenie váhy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
27.00 
Vývoz KO 8/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
113.79 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 
Mesačný poplatok - zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Príprava váhy na overenie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. František Mlynarčík
36.75 
Servisné práce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ANDUS 8 co.,s.r.o.
130.00 
Dotácia na prav. dopravu 8/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Plech ryhovaný 60 x 100 cm Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MERKATOR-KOVO, s.r.o.
65.00 
Vyťahovanie žumpy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Joga, s.r.o.
72.00 
Vybavenie pre DHZ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Staš
571.32 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Oprava tlačiarne Konica Minolta Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DATAS-Lučivjanský Rudolf
117.88 
Vývoz KO 7/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
142.00 
Vývoz VOK 7/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
300.46 
Mesačný poplatok pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 
Dotácia na prav. dopravu 7/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
531.00 
Zemný plyn mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.00 
Predplatné časopisu - Účtovníctvo ROPO a Obcí Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: IURA EDITOR, s.r.o.
79.80 
Zariadenie do MŠ Hincovce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: INSGRAF s.r.o.
274.50 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Vykonané práce podľa objednávky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
210.00 
Vývoz BRKO za 6/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz KO - 6/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
107.63 
Mesačný poplatok pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.30 
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 
Vývoz VOK 6/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
182.93 
Zemný plyn - mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Dotácia na pravidelnú dopravu 6/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Mulčovanie pôdy, úprava terénu, rozvoz kontajnerov, vyprázdňovanie žúmp. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: František FILIP SHR
429.00 
Tlačivá pre MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ŠEVT a.s.
19.27 
Vývoz BRKO 5/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz KO 5/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
121.43 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.18 
Zemný plyn - mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Všeobecný materiál - podľa vlastného výberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
59.60 
Dotácia na prav. dopravu 5/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Registrácia a prevádzka domény hincovce.sk Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
60.00 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Vývoz BRKO - 4/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz KO 4/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
111.16 
Dotácia na prav. dopravu 4/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 
Elektrina - mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
531.00 
Elektrina 4 Bj - mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.00 
Zemný plyn - mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Preprava detí MŠ autobusom na trase Hincovce - SNV a späť v dňoch 12. - 14.04.2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Autobusova doprava Tomáš Dolný
150.00 
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov 4/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
128.14 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Vývoz BRKO 3/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz KO 3/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
125.52 
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 
Zemný plyn - mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Príspevok na triedený zber odpadov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
118.80 
Členský príspevok na rok 2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
33.00 
Dotácia na prav. dopravu 3/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Odmeny umelcom za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovgram
38.50 
Vývoz VOK za 3/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
112.82 
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Drvené kamenivo, frakcia 32-63, 16,32 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: KSR - Kameňolomy SR, s.r.o
204.21 
Dovoz drveného kameniva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
109.20 
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RVC - ZO, Štrba
28.00 
Drvené kamenivo 16-32 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Kameňolomy KSR , s.r.o.
94.57 
Čistiace pomôcky a prostriedky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ján Šurina TVS Žilina
54.09 
Revízia plynového odberného zariadenia v 4 b.j. Hincovce 34 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Dušan Slaninka
385.01 
Vývoz BRKO za 2/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz KO za 2/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
97.66 
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 
Mesačný poplatok - zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Dotácia na prav. dopravu 02/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Oprava databázy URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
50.00 
Tabletovaná soľ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOBWATER, s.r.o.
40.80 
Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
55.60 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOZA Bratislava
14.28 
Účastnícky poplatok za odborný seminár Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOFT-GL s.r.o.
15.00 
Vývoz BRKO - 01/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz KO 1/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
141.65 
Mesačný poplatok pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.16 
Mesačný poplatok - elektrina Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
531.00 
Dotácia na dopravu 1/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Elektrina 4 Bj - mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.00 
Mesačný poplatok zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Dodávka a montáž úpravovne vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOBWATER, s.r.o.
1885.20 
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Fin. vysporiadanie el. 4Bj - rok 2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
31.43 
Fin. vysporiadanie el. za rok 2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
60.14 
Fin. vysporiadanie rok 2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
2.38 
Používanie portálu - ročný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RVC - ZO, Štrba
90.00 
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.07 
Vývoz KO 12/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
117.60 
Vývoz BRKO 12/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Dotácia na pravidelnú dopravu 12/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Poplatok za ročné vedenie účtu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
40.82 
Preventív. psych. poradenstvo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Súkr.centr.ped.-psych.porad. n.o.
10.00 
Náplne do tlačiarní Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Soft-Tech, s.r.o.
94.63 
Vývoz BRKO - 11/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Práce spojené s čistením a dezinfekciou studne Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ZTŠČ
177.60 
Vývoz KO 11/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
97.07 
Zemné práce - mulčovanie trávy, preprava VOK, rozhrabávanie zeminy, úprava terénu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: František FILIP SHR
504.00 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
38.72 
Mesačný poplatok - zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Pracovné náradie a pracovné pomôcky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
145.00 
Dotácia na pravidelnú dopravu 11/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Čistenie kanalizácie a kamerový monitoring - bytový dom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Peter Roták - FlowServis
280.00 
Odber a vyhodnotenie vzoriek vody pre ŠJ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ SNV
17.55 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Pomôcky na vyučovanie v MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Zábavné učení, s.r.o.
54.16 
Vývoz BRKO 10/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz KO 10/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
225.24 
Detský nábytok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Babynabytek s.r.o.
123.80 
Rozbor vody pre ŠJ pri MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ
30.45 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.62 
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
267.46 
Dotácia na prav. dopravu 10/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Zemný plyn - mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
517.00 
Elektrina - dodávka a distribúcia, 4 Bj Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
36.00 
Montáž a výmena vodného čerpadla Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Peter Kotrady
560.48 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Oprava rozhlasovej ústredne Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MK hlas, s.r.o.
91.20 
Vývoz BRKO 9/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz a zneškodnenie KO 9/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
131.39 
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.16 
Mesačný poplatok - zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 
Príspevok na realizáciu triedeného odpadu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
118.80 
Dotácia na prav. dopravu 9/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
26.62 
Časopisy na školský rok 2015/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ARES spol. s r.o.
21.00 
Vývoz a zneškodnenie KO - 8/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
107.63 
Oprava plynového kotla v bytovom dome Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: PLYNOSERVIS-Rastislav Bujnovský
219.30 
Finančné vysporiadanie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
116.71 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.40 
Zemný plyn - mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Predplatné časopisu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: IURA EDITOR, s.r.o.
75.00 
Dotácia na prav. dopravu 8/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Kvalifikovaný systémový certifikát Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Disig, a.s.
103.20 
Finančné vysporiadanie - nedoplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
17.88 
Asfaltová obalovaná zmes Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: BITUNOVA, spol. s.r.o.
132.00 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Vývoz komunálneho odpadu 7/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
103.82 
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.96 
Mesačný poplatok za elektrinu - bytovka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
36.00 
Mesačný poplatok za elektrinu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
517.00 
Mesačný poplatok - zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Mesačný poplatok - zemný plyn, bytovka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
24.00 
Dotácia na pravidelnú dopravu 7/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Vyťahovanie a likvidácia odpadových vôd zo žúmp Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Joga, s.r.o.
133.25 
Mesačný poplatok mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Aktualizácia Web stránky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
24.00 
Vývoz BRKO 6/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Žiarové zinkovanie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ZINKOZA a.s.
51.60 
Vývoz komunálneho odpadu 6/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
99.13 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.25 
Systémová podpora URBIS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 
Zemný plyn mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Zemný plyn - byt v Bj. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
24.00 
Dotácia na dopravu 6/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Plastové postieľky a priestieradlá Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: INSGRAF s.r.o.
287.80 
Mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.11 
Vývoz BRKO 5/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.70 
Komunálny odpad 5/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
107.91 
Dotácia na dopravu 05/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Zemný plyn OcÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Zemný plyn - bytový dom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
24.00 
Softvérový servis Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
79.20 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
22.22 
Prevádzka domény hincovce.sk Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
60.00 
Zber a vývoz BRKO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Zber a zvoz KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
113.21 
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.79 
Zemný plyn - bytový dom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
24.00 
Zemný plyn - OcÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Elektrina - byt v 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 
Elektrina - spoločné priestory 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
36.00 
Elektrina OcÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
517.00 
Dotácia na prav. dopravu 4/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Gigaset C530 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.90 
Oprava kopírovacieho stroja Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DATAS-Lučivjanský Rudolf
140.00 
Náradie podľa vlastného výberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
168.00 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Aktualizácia ESET NOD32 - antivirus Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: INIT združenie
55.40 
Vývoz BRKO za 3/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vypracovanie programu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
12.80 
Vývoz KO za 3/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
125.24 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.50 
Systémová podpora Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
75.00 
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Zemný plyn - bytovka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
24.00 
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Príspevok na triedený zber odpadov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
118.80 
Členské za rok 2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
33.00 
Vyhodnotenie vzorky vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ SNV
17.55 
Verejný prenos zvukových záznamov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovgram
33.50 
Prevod údajov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
150.00 
Mesačný poplatok - mobilný telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Farby a laky na vonkajšie nátery Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
43.50 
Účasť na odbornom seminári Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ZMOS
24.00 
Vývoz BRKO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz KO 2/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
97.07 
Mesačný poplatok - pevná linka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.58 
Laboratórny rozbor vody - ŠJ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ
30.45 
Mesačný poplatok - zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
350.00 
Mesačný poplatok - zemný plyn, bytovka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
24.00 
Dotácia prav.dopravy z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
SOZA -odmena za použitie hud.diel Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOZA Bratislava
14.28 
Vývoz BRKO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Nádoby na KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MEVA-SK, s.r.o
175.68 
Inštalácia a servis IFOsoft Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
89.04 
Vývoz KO za 1/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
121.14 
Mesačný poplatok PL Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.46 
Mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
517.00 
Mesačný poplatok,bytovka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
36.00 
Mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 
Mesačný poplatok - zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
265.00 
Mesačný poplatok - zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
24.00 
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Almanach obce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DATATRADE s.r.o.
28.60 
Práce spojené s montážou AZ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Peter Múdry
250.00 
Materiál na AZ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: eMKa Plus s.r.o.
190.67 
Mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Tovar podľa vlastného výberu - AČ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
43.50 
Informačný systém Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
299.00 
Faktúra za elektrinu - nedoplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
391.21 
Faktúra za elektrinu - bytový dom - preplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
44.59 
Faktúra za elektrinu - preplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
4.00 
Faktúra za zemný plyn - nedoplatok, Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
258.25 
Faktúra za zemný plyn - preplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
1744.98 
Daňové tlačivá Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Zsolt Marczibal-CONNECT
27.90 
Zriadenie a prevádzkovanie internetového portálu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RVC - ZO, Štrba
90.00 
Služby pevnej siete Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.38 
Vývoz a zneškodnenie KO za 12/2014 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
177.64 
Vývoz BKO 12/2014 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vykonané práce na december 2014 PHSR Hincovce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Ján Rusnačko
200.00 
Dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.23 
príspevok na realizáciu triedeného odpadu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
59.40 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
184.24 
dodávka zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
418.00 
dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
laboratórny rozbor vody - ŠJ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RÚVZ
30.45 
za vykonané práce v mesiaci november 2014 PHSR Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Ján Rusnačko
200.00 
elektromontažné práce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ZAHY s.r.o.
217.20 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.00 
tovar podľa vlastného výberu-AČ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
43.50 
za zákony na rok 2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Poradca s.r.o.
33.98 
vývoz fekálií Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: František FILIP SHR
24.00 
výkon stroja JCB . 4CX a vypratanie sutiny od sokla na bytovom dome Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Mikolaj
306.00 
za vývoz BRKO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Odvoz sutiny od bytového domu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
241.20 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
388.03 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.10 
elektrina-dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
37.00 
elektrina-dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.00 
elektrina-dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
433.00 
dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
za vykonané práce za mesiac október 2014 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Ján Rusnačko
200.00 
za vykonanú prácu projektu POD ZD Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Ján Rusnačko
150.00 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
21.04 
Tovar podľa vlastného výberu - AČ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
43.50 
Vývoz BRKO zo ŠJ pri MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
19.20 
Vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
207.31 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.45 
vývoz a zneškodnenie odpadu veľko objemovým kontajnerom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
279.05 
za rezivo na autobusovú zástavku Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Vincent Zelený
234.36 
zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
418.00 
za vykonané práce v mesiaci september PHSR Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Ján Rusnačko
200.00 
dotácia na pravidelnú dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Elektromontážne práce pri rekonštrukcii obecného rozhlasu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ZAHY s.r.o.
5863.18 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Softvérový servis Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
44.64 
servisné práce na na váhe pre ŠJ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. František Mlynarčík
57.00 
príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SEZO - Spiš, združenie obcí
59.40 
Dopravné značky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DOPRAVNÉ ZNAČENIE POPRAD s.r.o.
87.10 
nákup a inštalácia PC Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Key IT Solutions, s.r.o.
420.00 
kancelárske potreby pre MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ŠEVT a.s.
8.90 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
143.93 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.09 
dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
predplatné mesačníka 11/2014-10/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: IURA EDITOR, s.r.o.
72.00 
zemný plyn-dodávka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
418.00 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
inštalácia update miezd Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
45.60 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
155.39 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.66 
za internet Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Levonrt, s.r.o.
21.48 
dotácia na pravidelnú dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
zemný plyn-dodávka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
418.00 
oprava krovinorezov 2 ks Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: AGROspiš, s.r.o.
52.08 
elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.00 
elektrina-dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
433.00 
elektrina-dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
37.00 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
tovar podľa vlastného výberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
27.20 
vrátovy záves, plechy na dvere do ŠJ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MERKATOR-KOVO, s.r.o.
180.02 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
209.17 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
18.06 
protipožiarne prehliadky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Valerián Buc - Safety
113.00 
zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
418.00 
dotácia na pravidelnú dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Spracovanie BP a súvisiacej dokumentácie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: NAJ, s.r.o.
180.00 
Registrácia a prevádzka domény Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
60.00 
tovar podľa vlastného výberu. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
27.20 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.41 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
136.64 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.14 
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
418.00 
Dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Projektová dokumentácia na rozvody MR Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. M. Novák
120.00 
Za audítorské služby za rok 2013 podľa zmluvy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Vaščák Vladimír - auditor
400.00 
Časopisy na školský rok 2014-2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ARES spol. s r.o.
20.00 
Tovar podľa vlastného výberu - AČ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
87.00 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
155.53 
Odber elektrickej energie - spoločné priestory 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
20.28 
Odber elektrickej energie - spoločné priestory 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
63.81 
Odber elektrickej energie - spoločné priestory 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
20.28 
Vytýčenie parciel č. 48/2 a 48/3 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Gonda Štefan-Kubeš
350.00 
Mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.26 
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
418.00 
Dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
433.00 
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.00 
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
37.00 
Mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.99 
Zemné práce, čistenie miestneho potoka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Mikolaj
540.00 
Odmeny za autorské práva na rok 2014 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovgram
33.55 
Nákup materiálu - AČ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
48.90 
Vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
155.09 
Mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.44 
Dotácia na pravidelnú dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
418.00 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.04 
projektová dokumentácia na rozvody miestneho rozhlasu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. M. Novák
360.00 
inštalácia internetových aktualizácií Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
156.00 
materiál podľa vlastného výberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
79.10 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
154.77 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.47 
účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RVC - ZO, Štrba
23.00 
zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
418.00 
dotácia na pravidelnú dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
IFOsoft - update Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
175.92 
zástava SR a zástava EU Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: LIM PO, s.r.o.
29.10 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.98 
analýza vôd - rozbor vody pre MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EL spol. s.r.o.
32.82 
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOZA Bratislava
14.28 
IFOsoft - update miezd Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
88.32 
vývoz a zneškodnenie KO a separ. zberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
170.08 
mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.80 
zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
597.00 
dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Internet 1-6/2014 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Levonrt, s.r.o.
79.68 
za inzerciu v Korzári Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Petit Press, a.s. divízia východ, o.z.
20.00 
elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.00 
elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
37.00 
elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
433.00 
prevádzkovanie internetového portálu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RVC - ZO, Štrba
90.00 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
finančný spravodajca 2013-doplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o
14.21 
finančné vysporiadanie za plyn-preplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
511.28 
prev. hojdačka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EXIMAX, s.r.o.
295.00 
finančné vysporiadanie za elektrinu-preplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
36.07 
finančné vysporiadanie elektriny-preplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
4.94 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.24 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
163.94 
poplatok za vedenie účtu CP Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
39.96 
Spojovací materiál ku rekonštrukcií ihriska Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
176.74 
Vypracovanie znal. posudku hodnoty pozemkov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. S. Čurilla
40.00 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
dotácia na prav. prepravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
291.31 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.66 
obecné noviny rok 2014 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Inprost, s.r.o.
52.00 
drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Kameňolomy KSR , s.r.o.
28.73 
zemný plyn-mes. platba Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
výkon strojaJCB-4CX,zemné práce pre odvod odtokovej vody zo studni Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Mikolaj
360.00 
pružinový hojdací koník Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: L. Farmadin-TOPGARDEN
287.00 
mesačný poplatok mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
Zákony na rok 2014 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Poradca s.r.o.
22.03 
Analýza vôd - pitnej vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EL spol. s.r.o.
18.42 
oprava plyn. kotla - 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Dušan Slaninka
137.29 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
156.47 
vývoz a zneškodnenie odpadu veľko-objemovým kontajnerom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
264.32 
mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.60 
zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
elektrina-dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
461.00 
elektrina-dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
40.00 
mesačný popl. za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
144.81 
za dosky, hranoly, laty na rekonštrukciu ihriska Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jozef Šimko-stolárstvo
1057.20 
dodávka zemného plynu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
protipožiarna prehliadka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Valerián Buc - Safety
113.00 
analýza vôd-pitné vody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EL spol. s.r.o.
101.76 
refundácia mzdy skladníka CO Odb.: OBEC HINCOVCE
53.40 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.11 
stavebné práce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Závadský
775.00 
čiastočná úhrada nákladov na činnosť CVČ - STORNO FAKTÚRY Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Mesto Sp. Vlachy
90.00 
rekonštrukcia soc. zariadení na obecnom úrade Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Závadský
1959.00 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
154.49 
mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.38 
dotácia na pravidelnú dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
dodávka zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
list evidencie súp. čísiel Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Zsolt Marczibal-CONNECT
3.00 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
22.93 
časopisy na školský rok 2013/2014 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ARES spol. s r.o.
20.00 
urovnanie zeminy na skládke, odkop zemi a zrovnanie kameňa Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Mikolaj
360.00 
zhotovenie oceľových mreží Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ZTŠČ
356.10 
IFOsoft update miezd Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
49.32 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.21 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
162.52 
zemný plyn-distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
predplatné mesačníka - Účtovníctvo ropo a obcí Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: IURA EDITOR, s.r.o.
69.60 
internet 7-12/2013 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Levonrt, s.r.o.
79.68 
drvené kamenivo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Kameňolomy KSR , s.r.o.
229.61 
dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
elektrina-dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
40.00 
elektrina-dodávka a elektrina Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
461.00 
tovar podľa vlastného výberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Merkury market Slovakia
525.67 
za výkon sklápača T 815 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
156.00 
plastové okná 2 ks Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Drutexplast, s.r.o.
206.04 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
23.20 
inzercia v Spišskonovoveskom Korzári Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Petit Press, a.s. divízia východ, o.z.
69.60 
dlažba a obklad Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stova Baumarket
684.04 
softvérový servis Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
51.84 
dlažba Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ASCONA
173.53 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
154.49 
mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.48 
dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
154.38 
zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
analýza odpadových vôd-chemický rozbor Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EL spol. s.r.o.
13.80 
montážne práce na stavbe-úprava verejného osvetlenia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Elkostav KM,s.r.o.
522.12 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.09 
rezivo na rekonštrukciu ihriska Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jozef Šimko-stolárstvo
750.00 
refundácia mzdy skladníka CO Odb.: OBEC HINCOVCE
53.40 
wifi router Tp-link Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Levonrt, s.r.o.
30.00 
oprava kopírovacieho stroja Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DATAS-Lučivjanský Rudolf
218.26 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
166.49 
oprava plynového kotla 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Dušan Slaninka
119.46 
realizácia web stránky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
228.00 
mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.29 
dotácia na pravidelnú dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
zemný plyn-opakovaná platba Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
kancelársky nábytok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tempo Kondela, s.r.o.
157.80 
odmena za znalecký posudok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. S. Čurilla
92.00 
mes. popl. za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
audítorské služby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Vaščák Vladimír - auditor
400.00 
záloha odmeny advokáta v právnej veci Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: JUDr. M. Križalkovič, advokát
500.00 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
162.52 
odber el. energie 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
20.65 
odber el. energie 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
68.71 
odber el. energie 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
20.65 
odber el. energie 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
51.63 
kancelársky nábytok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tempo Kondela, s.r.o.
389.00 
mesačný popl. za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.49 
dotácia na prav. dopravu 4/2013 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
zemný plyn - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
elektrina-dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
461.00 
elektrina-dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
40.00 
úprava terénu, presun kontajnerov, zimná údržba ciest v obci Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: František FILIP SHR
360.00 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov za rok 2013 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovgram
33.50 
nábytková schránka Saturn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: B2Bpartner s.r.o.
159.60 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
166.30 
mes. poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.34 
svietidla, žiarivky, konzoly Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Ján Chudý
314.40 
dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
materiál na opravu zástavky Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: eMKa Plus s.r.o.
264.61 
doprava nákl. vozidlom Iveco Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Joga, s.r.o.
41.40 
drvené kamenivo 13-32 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Kameňolomy KSR , s.r.o.
71.28 
dodávka zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
za rozpočtové práce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Spišreal, s.r.o.
150.00 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
Ifosoft - inštalácia a servis Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
220.56 
Vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
170.48 
Mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.94 
dodávka zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
za antivírusovú licenciu ESET NOD32 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ESET, spol.s.r.o.
55.37 
Dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Hranoly a dosky25 neom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Vincent Zelený
262.40 
Inštalácia programovej agendy - paušál na rok 2013 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
156.00 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.19 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
152.44 
mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.42 
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOZA Bratislava
14.28 
dodávka zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
339.00 
za vykonanú odbornú skúšku plynového odberného zariadenia v bytovom dome Hincovce 34 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Dušan Slaninka
364.62 
Ifosoft - inštalácia miezd Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
61.44 
Platba za internet 1-6/2013 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Levonrt, s.r.o.
79.68 
Dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Preventívna protipožiarna prehliadka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Valerián Buc - Safety
68.00 
dodávka a distribúcia elektriny Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
40.00 
dodávka a distribúcia elektriny Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
461.00 
Za používanie portálu od 01 - 12/2013 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RVC - ZO, Štrba
90.00 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
20.03 
softvérový servis Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
39.84 
doplatok za FS 2012 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o
11.30 
faktúra za informačnú tabuľu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ENROM Slovakia spol, s.r.o.
359.78 
nedoplatok za elektrinu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.94 
záloha odmeny advokáta v právnej veci č.4/12/74 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: JUDr. M. Križalkovič, advokát
500.00 
mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.02 
za Obecné noviny rok 2013 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Inprost, s.r.o.
52.00 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
181.25 
Poplatok za vedenie účtu CP za rok 2012 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
39.96 
za nákupné poukážky - SF Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tesco,a.s.
200.00 
dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.85 
vianočné piesne CD a DVD pre deti MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Tonada,s.r.o.
29.29 
prezentácia v maľovanej mape Dolný Spiš Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: CBS spol. s.r.o.
142.92 
tlačiva priznania k dani z nehn., k dani za psa, KO. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: CART PRINT, s.r.o.
40.63 
Vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
275.56 
mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.74 
Dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
dodávka zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
Mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
Mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.74 
Dodávka zemného plynu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
Dotácia na pravidelnú dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Softvérový servis Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
27.84 
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
462.00 
Vývoz a zneškodnenie odpadu veľko objemovým kontajnerom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
117.28 
Dodávka distribúcia elektriny. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
52.00 
Rozbor vody MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EL spol. s.r.o.
101.76 
Vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
160.85 
Oprava bleskozvodného zariadenia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ján Novák-ELEKTRON
341.78 
Odborná prehl. a skúška blezkozvodného zariadenia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ján Novák-ELEKTRON
202.18 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
Záloha odmeny advokáta v právnej veci Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: JUDr. M. Križalkovič, advokát
500.00 
predplatné - FS na rok 2012 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o
19.98 
mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.02 
predplatné mesačníka Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: IURA EDITOR, s.r.o.
64.66 
Za materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
61.24 
internet za obdobie 8-12/2012 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Levonrt, s.r.o.
66.40 
Dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus,a.s.
33.19 
Dodávka-zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
Výkon sklápača T815 pri dovoze štrku Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Jaroslav Filip
216.00 
Geometrický plán na oddelenie parciel č. 48/2 a 48/3 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Gonda Štefan-Kubeš
276.50 
Prezentácia v maľovanej mape Dolný Spiš Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: CBS spol. s.r.o.
142.92 
mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
170.03 
Dodávka zemn. plynu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
Mes. poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.59 
Dotácia na pravidelnú dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Vývoz a zneškodnenie odpadu veľko-objemovým kontajnerom Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Brantner Krompachy, s.r.o.
290.41 
Vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Brantner Krompachy, s.r.o.
138.85 
mzda skladníka CO za 1. polrok Odb.: OBEC HINCOVCE
31.80 
mes. poplatok za mob. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
19.90 
Softvérový servis Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
70.92 
Vývoz a zneškodnenie KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Brantner Krompachy, s.r.o.
177.68 
mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.07 
Dodávka - zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
Dotácia na pravidelnú dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Predplatné "Poradca 2013" Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Poradca s.r.o.
48.80 
nákup materiálu-cement Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Peter Klešč-KLEŠČ
30.00 
Mesačný poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
Vývoz KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Brantner Krompachy, s.r.o.
175.55 
Poplatok za hlasové služby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.75 
Dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Nákup materiálu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Peter Klešč-KLEŠČ
206.99 
Plyn-mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
Dodávka a montáž žalúzií Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: TIPDEN, s.r.o.
160.00 
mesačný poplatok za tel. služby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
Nákup knihy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: V. Fischer, život a zdravie
17.50 
Nákup knihy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: V. Fischer, život a zdravie
52.50 
Oprava tel. antény - 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Čech Marián Ing.
130.20 
Vývoz KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Brantner Krompachy, s.r.o.
144.96 
dotácia na prav.dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
popl. za telef.služby 6/2012 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.99 
Plyn-mesačný polatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
Za demontáž, montáž plastových okien a ich vyspravenie. Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: TIPDEN, s.r.o.
447.00 
Reproduktory Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MK hlas, s.r.o.
112.90 
odber el. energia 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
86.73 
odber el. energie 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
28.92 
odber el energie 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
95.96 
odber el. energie 4bj Odb.: OBEC HINCOVCE
14.47 
Za materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Valerián Buc - Safety
62.00 
ZA plastové okná Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Drutexplast, s.r.o.
928.00 
Popl. za telefónne služby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
Za časopisy pre MŠ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ARES spol. s r.o.
19.00 
Oprava plynového kotla Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOLÁR TECH, Viliam Oriňák
174.25 
vývoz KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Brantner Krompachy, s.r.o.
144.50 
Audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2011 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Vaščák Vladimír - auditor
400.00 
mesačný poplatok za telefón Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.34 
Zemný plyn-mesačný poplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
Dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Fa za materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Milan Lacko Kachliarstvo
84.60 
fa za reproduktory Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MK hlas, s.r.o.
105.40 
elektrina-dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
52.00 
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
462.00 
Odmeny výkonným umelcom zvukových záznamov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovgram
33.50 
Revízia prenosného has. prístroja Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Valerián Buc - Safety
15.00 
Poplatok za telef. služby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.90 
Vývoz KO a separovaného zberu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Brantner Krompachy, s.r.o.
161.36 
Mesačný poplatok za volania Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.45 
Mesačná platba za opakovanú dodávku plynu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
Dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Vypracovanie dokumentácie OPP Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Valerián Buc - Safety
269.00 
poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
44.50 
Odvoz KO Odb.: OBEC HINCOVCE
382.70 
FA za zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
400.00 
Poplatok za pevnú linku Odb.: OBEC HINCOVCE
26.17 
Úrazové poistenie UoZ Odb.: OBEC HINCOVCE
3.25 
Dotácia na pravidelnú dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
33.19 
FA za internet Odb.: OBEC HINCOVCE
16.27 
Poplatok za portál od 1. 4. 2011- 31. 12. 2011 Odb.: OBEC HINCOVCE
67.50 
FA za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
44.50 
Update ekonomickej agendy Odb.: OBEC HINCOVCE
184.97 
FA za tovar Odb.: OBEC HINCOVCE
53.00 
Rybársky lístok Odb.: OBEC HINCOVCE
1.15 
Preddavok na finančného spravodajcu Odb.: OBEC HINCOVCE
21.18 
Poplatok za pevnú linku Odb.: OBEC HINCOVCE
27.76 
Odvoz KO Odb.: OBEC HINCOVCE
118.63 
FA za zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
400.00 
Dotácia za pravidelnú dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
33.19 
Poplatok za internet Odb.: OBEC HINCOVCE
16.27 
Publikácia Odb.: OBEC HINCOVCE
6.00 
Vernostná licencia Odb.: OBEC HINCOVCE
55.37 
Poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
44.50 
Softvérový servis Odb.: OBEC HINCOVCE
24.00 
FA za materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
186.84 
FA za zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
15.71 
FA za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: OBEC HINCOVCE
14.28 
Odvoz KO Odb.: OBEC HINCOVCE
138.13 
Update Mzdovej agendy, inštalácia a konverzia dát, režijné náklady Odb.: OBEC HINCOVCE
68.28 
Poplatok za pevnú linku Odb.: OBEC HINCOVCE
33.74 
Odstránenie úniku plynu v kuchyni ŠJ Odb.: OBEC HINCOVCE
39.00 
Dotácia za pravidelnú dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
33.19 
Poplatok za internet Odb.: OBEC HINCOVCE
16.27 
Softvérový servis Odb.: OBEC HINCOVCE
39.84 
FA za elektrinu Odb.: OBEC HINCOVCE
42.00 
FA za elektrinu Odb.: OBEC HINCOVCE
446.00 
FA za vykonávanú odbornú skúšku plynového odberného zariadenia, vrátanie údržby a opravy v 4 b.j. Odb.: OBEC HINCOVCE
480.61 
Nedoplatok za plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
758.29 
Úhrada za materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
327.53 
Poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
64.45 
Inzercia - Spišský Korzár Odb.: OBEC HINCOVCE
86.40 
Predplatné FS 2011 Odb.: OBEC HINCOVCE
23.70 
Predplatné za PORADCA 2011 Odb.: OBEC HINCOVCE
48.60 
FA za elektrinu Odb.: OBEC HINCOVCE
156.74 
Vyrovnávka za elektrinu Odb.: OBEC HINCOVCE
260.38 
Poplatok za pevnú linku Odb.: OBEC HINCOVCE
23.78 
Dotácia na dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
33.19 
Vývoz KO Odb.: OBEC HINCOVCE
224.84 
Internet Odb.: OBEC HINCOVCE
16.27 
Ročný poplatok za vedenie účtu Odb.: OBEC HINCOVCE
39.50 
Poplatok za mobil Odb.: OBEC HINCOVCE
68.98 
Výmer členského príspevku za rok 2011 Odb.: OBEC HINCOVCE
15.54 
Predplatné časopisu Vrabček, Včielka Odb.: OBEC HINCOVCE
9.46 
FA OBECNÉ NOVINY Odb.: OBEC HINCOVCE
46.80 
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
289.27 
Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o
21.19 
Platobný výmer na úhradu členského za rok 2012 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
33.30 
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.12.2011 Nedoplatok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
58.08 
Faktúra za používanie portálu v termíne od 01.01.2012 do 31.12.2012 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RVC - ZO, Štrba
90.00 
Softvérový servis a réžia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
33.84 
Oprava kopírovacieho stroja Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Datas-združenie, Lučivjanský Rudolf
65.38 
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SOZA Bratislava
14.28 
Internet za obdobie 01/12 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Levonrt, s.r.o.
16.27 
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
462.00 
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Update miezd, inštalácia a konverzia dát, réžia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
73.20 
Telekomunikačná služba Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.35 
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaného zberu z obce za 1/2012 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Brantner Krompachy, s.r.o.
151.08 
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v objekte Obecného úradu Hincovce Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ján Novák-ELEKTRON
451.61 
Centrálne verejné obstarávanie na predmet zákazky ,,Zabezpečenie komunálnych služieb" Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Centálny obstarávateľ záujmové združenie právnických osôb
96.00 
Softvérový servis, Réžia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
24.00 
Mesačný poplatok za volania Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.09 
Internet za obdobie 02-07/2012 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Levonrt, s.r.o.
79.68 
Zemný plyn Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
400.00 
Poplatok za volania Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.78 
Odvoz KO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Brantner Krompachy, s.r.o.
147.32 
Dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 
Faktúra za 2 ks hasiaci prístroj, samolepka, samolepka malá, montáž HP + inštal. materiál Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Valerián Buc - Safety
67.60 
Update programového vybavenia IFOsoft v12.01, Inštalácia a konverzia dát, Réžia Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Stanislav Klubert
190.56 
Mesačný poplatok za volania Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
19.98 
Príručka ,, Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012 ,, Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: RVC - ZO, Štrba
21.00 
Dotácia na prav. dopravu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Eurobus, a.s.
33.19 

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 11:45

  Fotogaléria

  Kalendár

  Miloj Spiš