Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Mgr. Helena Belányiová - Belmer
230.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: NASES
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD.Associates, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Webex.digital s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: SŠÚ - Smižany
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
0.00 €
Úprava platových podmienok Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
21.42 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Faith
Dod.: Obec Hincovce
3.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Richnavská
Dod.: Obec Hincovce
3.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
4000.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Tomáš Filip
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Alena Gadušová
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Peter Sedlák
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Jana Juriková
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Andrea Jelinek
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Ján Volčko
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
60.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Peter Vaverčák
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EKOTEC, spol. s r.o.
161.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SNV
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Patrik Švač
Dod.: Obec Hincovce
5023.20 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Pavol Beck
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Marián Gabriš
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Alena Gadušová
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Martin Hradiský
10.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Pavol Beck
Dod.: Obec Hincovce
5824.00 €
Uprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Marián Gabriš
Dod.: Obec Hincovce
5623.80 €
Prenájom nebytových priestorov OÚ Odb.: Vladimír Podracký
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Anton Kačmar
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: František Filip
Dod.: Obec Hincovce
3.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Františka Chovancová
Dod.: Obec Hincovce
7.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Anna Kandrová
Dod.: Obec Hincovce
3.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Jamník
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: STRABAG s.r.o.
12104.93 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Mária Filipová
Dod.: Obec Hincovce
3.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Terézia Valenčíková
Dod.: Obec Hincovce
4.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Bezdrôtové rozhlasy pre obec Hincovce časť Trsťany Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EMPEMONTSlovakia s.r.o.
5504.00 €
Úprava práv a povinností povinného a oprávneného z vecného bremena Odb.: Michal Tarajčák
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úprava práv a povinností povinného a oprávneného z vecného bremena Odb.: Michal Tarajčák
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Prenájom priestorov OcÚ Odb.: Lesopasienková spoločnosť
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Peter Vaverčák
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
Prenájom priestorov OcÚ Odb.: Pozemkové spoločenstvo Hincovce
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Zabezpečenie výkonu činnosti ZO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: EuroTRADING s.r.o.
29.00 €
Tovar podľa prílohy č. 1 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ASKONY export - import, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover s.r.o.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Marek Ledecký
Dod.: Obec Hincovce
617.52 €
Prenájom priestorov OcÚ Odb.: Pavol Huceľ
Dod.: Obec Hincovce
23.83 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Uprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úprava práv a povinností o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Mesto Sp. Vlachy
0.00 €
Úprava práv a povinností nájomcu a prenajímateľa Odb.: Andrea Bendíková
Dod.: Obec Hincovce
0.00 €
Preadj pozemku vo vlastníctve obce Odb.: Michal Tarajčák
Dod.: Obec Hincovce
365.20 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 €
Umiestnenie reklamy na zariadení, resp. objekte vo vlastníctve obstarávateľa Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Agro Spišské Vlachy, s.r.o.
500.00 €
Umiestnenie reklamy na zariadení, resp. objekte vo vlastníctve obstarávateľa Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Agrovýkrm Spiš, s.r.o.
500.00 €
Príloha plní funkciu Dodatku k Zmluve č. VSN0907201507 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
2080.57 €
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover,s.r.o.
0.00 
Zmluva číslo MC13102016 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Wbx, s.r.o.
350.00 
Zmluva o dielo číslo: 002/2016 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Ján Rusnačko
250.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
4.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
4.00 
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS Odb.: OBEC HINCOVCE
0.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
4.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
4.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ján Filip
3.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
4.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
2.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Nájomná zmluva o Nájmne hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
13.00 
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
4.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Agnesa Figlárová
3.00 
Zmluva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Dohoda Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 
Dohoda Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 
Zmluva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovgram
38.50 
Nájomná zmluva Odb.: OBEC HINCOVCE
0.00 
Nájomná zmluva Odb.: OBEC HINCOVCE
0.00 
Dohoda Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 
Dohoda Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 
Nájomná zmluva o prenájme priestorov Odb.: OBEC HINCOVCE
20.00 
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover,s.r.o.
0.00 
Dohoda č. 59/SN1/2015/§10 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 
Dohoda č. 76/SN1/2015/§12 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Zmluva o pripojení k IS DCOM Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DataCentrum
0.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
2.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
4.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
4.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
3.00 
Úrazové poistenie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
13.28 
Dohoda č. 130/§52a/2015/ŠR Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DataCentrum
0.00 
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: OBEC HINCOVCE
4.00 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 
Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 120518/0333 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 
DOHODA č. 31/2015/§54-VZ Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: ÚPSVAR
0.00 
Zmluva o pripojení k IS DCOM Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DataCentrum
0.00 
Zmluva o pripojení k IS Dátového centra obcí a miest Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: DataCentrum
0.00 
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 10/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Obec Smižany
0.00 
Licenčná zmluva č. U1916/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: MADE spol. s r.o.
0.00 
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2015 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover,s.r.o.
0.00 
Zmluva o dielo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Ján Rusnačko
150.00 
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 
Nájomna zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Agro Spišské Vlachy, s.r.o.
104.36 
Zmluva o dielo Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Ján Rusnačko
800.00 
Zmluva o výpožičke Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2916.00 
Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere BRKRO Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
16.00 
Nájomná zmluva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ján Volčko
0.00 
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.50 
Nájomná zmluva Odb.: OBEC HINCOVCE
6.64 
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 
Ročná zmluva č.3/2014 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ekover, s.r.o.
0.00 
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Vaščák Vladimír - auditor
400.00 
príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 
Zmluva o združenej dodávke plynu Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 
Nájomná zmluva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ján Richnavský
60.26 
Nájomná zmluva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Rastisklav Vaverčák
3.00 
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 
zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Ing. Vaščák Vladimír - auditor
400.00 
Nájomna zmluva Odb.: OBEC HINCOVCE
20.00 
Nájomna zmluva Odb.: OBEC HINCOVCE
20.00 
Dodatok k zmluve Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: JUDr. M. Križalkovič, advokát
0.00 
Nájomna zmluva Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Poľovnícke združenie - LIPA
50.00 
Zmluva o dbere odpadu prenosných batérií a akumulátorov Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 
Zmluva o právnej pomoci Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: JUDr. M. Križalkovič, advokát
0.00 
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realízaciu opatrení na ochranu pred povodňami Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Obec Hincovce
513.25 
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 
Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. vienna Insurance Group
3.25 
Zmluva o dielo platná ako ročná zmluva o dielo na rok 2012 Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Brantner Krompachy s.r.o
0.00 
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobroboľníckej služby Odb.: OBEC HINCOVCE
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SNV
0.00 
Odb.: OBEC HINCOVCE
67.50 
Odb.: OBEC HINCOVCE
119.50 
Odb.: OBEC HINCOVCE
3.25 
Odb.: OBEC HINCOVCE
0.00 
Odb.: OBEC HINCOVCE
0.00 
Odb.: OBEC HINCOVCE
0.00 
Odb.: OBEC HINCOVCE
0.00 
Odb.: OBEC HINCOVCE
0.00 
Odb.: OBEC HINCOVCE
0.00 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:45

Fotogaléria

Kalendár

Miloj Spiš